Vad är en checkkredit?

En checkkredit är en kreditlina företaget etablerar hos en bank. Till skillnad från ett vanligt banklån betalar företaget bara ränta när pengarna används. Checkkrediten används för att finansiera den löpande verksamheten, ofta av bolag som har kapital uppbundet i kundfordringar. Krediten regleras automatiskt när kundfordringarna betalas in på företagets konto.


Checkkrediten är ett traditionellt sätt för bolag att stärka kassaflödet vid likviditetssvackor. Banken gör en bedömning av bolagets verksamhet baserat på gamla bokslut och bestämmer ett utrymme som alltid finns tillgängligt att låna, kallat limit. Företaget betalar en fast avgift för att ha tillgång till krediten, kallat limitavgift.

För att bli beviljad checkkredit kräver finansiären säkerhet. Banken kan begära företagsinteckning eller pantbrev i fastighet. Driver du ett mindre bolag kan det även krävas personlig borgen. Kvalitén på säkerheten är en faktor som avgör kostnaden, företagsinteckning ses som säkrast. Med Capcito har ert företag en kreditlina baserad på företagets kundfakturor.

Capcitos moderna finansieringslösning är ett bättre alternativ för tillväxtbolag, småföretagare, och större bolag som ofta når sin limit.

Kostnaden - ofta dyrare än vad du tror

Hos Capcito betalar bolaget endast ränta för dagarna ni behöver pengarna, inga andra avgifter

Testa ert företags låneutrymme här

För nystartade bolag och småföretagare är det väldigt svårt att få en checkkredit. Om bolaget väl blir beviljad en checkkredit, kan kostnaden delas in i sex kategorier:

1. Administrationskostnad vi upphandling om avtal – avgift avseende reserveringen av beloppet hos banken samt uppstartskonstnader.

2. Dispositionsränta - ränta på krediten de dagar du lånar. Räntan kan vara fast eller rörlig.

3. Limitavgift (även kallat kontraktsränta) - en fast avgift du betalar för att ha tillgång till låneutrymmet, även när du inte lånar. Limitavgiften varierar i regel mellan 1-2% på limitbeloppet.

4. Övertrasseringsavgift: kan uppkomma om bolaget övertrasserar sin limit. Till vilken grad kontot kan övertrasseras är oftast begränsat av banken, men kan ändå leda till signifikanta kostnader för bolaget.

5. Kostnader för delgivning av avtalad information – banken kan kräva att bolaget delger löpande uppdateringar på likviditetsbudget och annan information.

6. Rådgivningskostnader

Om man inte har flera års bokslut i ryggen med positivt rörelseresultat, som siktar på tillväxt finns idag bättre alternativ. Därför vänder sig entreprenörer och småföretagare ofta till fakturafinansiering. Även bolag med checkkredit använder sig av fakturafinansiering när limiten är nådd, för att bygga ut likviditetsbryggan när omsättningen ökar i rask takt.

Utmaningen för företagare

Checkkrediten och banklånet i dess klassiska utformning lider av tre fundamentala nackdelar:

1. Villkoren är baserade på historisk data
2. De är icke dynamiska och kräver omförhandling vid oförutsedd tillväxt
3. Bankerna diskriminerar i allokering av riskvikt för olika kundsegment baserat på storlek


Småföretagaren är ryggraden i den svenska ekonomin. Som egna företagare sedan 15 år tillbaka är vi övertygade om att det finns ett bättre sätt att finansiera tillväxt i vår digitala ålder. Därför grundade vi Capcito.

Capcito - Som en modern checkkredit borde vara

På Capcito har vi skapat en modern checkkredit, där företaget bedöms på realtidsdata via sin molnbokföring. Alla företag har olika riskprofiler, vilket inte nödvändigtvis är beroende av bolagets storlek. Vi eftersträvar transparens i vårt erbjudande och att kunna erbjuda finansiering på rättvisa villkor till alla:

Vi tittar på hur verksamheten faktiskt går just när lånebehovet uppstår.

1. Dubblar du din omsättning från en månad till en annan? Inga problem, hos oss växer låneutrymmet i takt med försäljningen – inget behov av att omförhandla limiten.

2. Vi kräver ingen borgen eller företagsinteckning - era fakturor är er säkerhet. Desto kreditvärdigare kunder ni har, desto bättre villkor får ni. Ser vi att ni har haft en långvarig hälsosam affärsrelation med era kunder bidrar även det positivt. Ju fler kunder ni har desto lägre risk i hela kundreskontran, desto bättre ränta kan vi erbjuda.

3. Varför betala en månadsavgift till banken när du inte lånar pengar? Svaret kan tyckas självklart – det borde man inte. Vi fungerar som en checkkredit, men utan limitavgift. Ni betalar endast ränta för dagarna ni har pengarna på kontot. När ni inte lånar har ni alltid full uppsikt över ert tillgängliga låneutrymme, vi skulle aldrig drömma om att ta ut en fast avgift för detta. Så länge det finns tillräckligt med säkerhet i kundreskontra för att täcka lånet kan det ligga löpande.

Se vad ditt företag kan låna idag baserat på er molnbokföring på 3 minuter

Rörelsefinansiering 1728 vs. 2017

Den var en molning dag i Skottland 1728 som handelsmannen William Hog bistert stirrade ner i sin bokföring. Han fick det inte att gå ihop, det fanns skulder som behövde betalas innan intäkterna skulle komma in. Hog, en rörelsefinansieringspionjär, lyckades övertala the Royal Bank of Scotland att ge honom världens första kontantkredit. Fenomenet kom att sprida sig snabbt genom Storbritannien kommande decennier och under industrialiseringen, då företagande sköt i höjden, behövde entreprenörer ett enkelt sätt att finansiera sin tillväxt.

Till och med filosofen David Hume (som inte var bankernas största beundrare) beskrev checkkrediten som ”en av de mest briljanta idéerna som har implementerats inom handel’”. Trots detta så upplever än idag 60% av svenska företag att det är svårt att få finansiering, enligt Företagarnas finansieringsrapport 2016. Många företagare tvingas finansiera både den löpande verksamheten och investeringar med tillskott eller lån från ägaren. Något som belyser den privatekonomiska risken för entreprenören och dennes familj. Fyra av fem jobb sysselsätts av småföretagare, vad är anledningen till att de inte anställer fler? Det är helt enkelt för svårt för små och medelstora företag att finansiera sin tillväxt. När småföretagarens tillväxt begränsas hämmas landets BNP. Därför anser vi att ökad tillgänglighet till kredit för Sveriges företagare bör vara en av de viktigaste prioriteringarna. Genom Capcito spar företagaren administrativ tid, räntekostnader och effektiviserar sin rörelsefinansierng för att maximera värdeskapandet för bolaget.

För att sammanfatta kan vi konkludera att checkkrediten erbjudit en kritisk lösning för företagare sedan Mr. Hog tog ut det första kontantkrediten i början på 1700-talet. Den möjliggjorde expansion och storskalig tillväxt för dåtidens entreprenörer. Tiderna har dock förändrats, och finansieringsprodukterna måste stöpas om för att möta nutidens utmaningar. När 60% av Sveriges företagare uttrycker att det är svårt att finansiera sin tillväxt är det ett klart tecken på att kreditmarknadens beroende av historisk data och ålderdomliga tillvägagångssätt i den digitala tiden måste förändras.

Checkkredit beviljas oproportionerligt till bolag som redan har tillgång till alternativa finansieringsformer så som banklån, ge ut obligationer, samt ta in externt kapital genom andra kanaler. Som vi diskuterat ovan är småföretagaren svensk ekonomis ryggrad, asymmetrin i finansieringsalternativ slår negativt mot både företagaren och landets BNP. Att ta ut en fast avgift för tillgängligheten till en kreditlina ser vi som en annan av de stora trösklarna till checkkrediten för småföretagare.

Genom Capcito avser vi tillhandahålla smart och flexibel finansiering som i praktiken fungerar som en checkkredit. En checkkredit som den borde vara för dagens småföretagare.

Testa och se ert låneutrymme här och få svar på tre minuter

Det är helt gratis och inte bindande att testa vad ni kan låna.