Olika sätt för finansiering av företag

Det finns flera olika sätt att ta in finansiering. Här listar vi alternativ för finansiering, och hur de fungerar.

Fakturaköp

Fakturaköp och fakturabelåning påminner en del om varandra. Båda möjliggör att få loss kapital snabbt – i många fall redan samma dag som du skickar in dina fakturor. Vid försäljning av fakturorna är det viktigt, precis som vid fakturabelåning, att ta hänsyn till vilka olika avgifter som kan tänkas tillkomma och på samma sätt sätta dessa i förhållande till den tid som du faktiskt sparar.

En hel del företag väljer att sälja samtliga av sina fakturor, inte endast av likviditetssjäl, utan även för att spara tid. Genom att sälja fakturor utan regress så får du loss pengarna för fakturan, vare sig kunden betalar den eller inte, och du slipper att lägga tid och energi på att driva in pengarna själv. Å andra sidan kan det vara en god ide att, innan du säljer en obetald faktura, se över dina kundrelationer.

Fakturaköp ger dig kapital direkt, utan att behöva vänta på betalning från kunden.

När du säljer fakturan så säljer du också rätten att driva in den, vilket kan komma att påverka din relation till kunden. Kanske kan ni istället komma överens om exempelvis en avbetalningsplan eller komma till någon annan lösning som kan gynna och hjälpa er båda?


Fakturaköp från Capcito – så här funkar det

Fakturaköp innebär snabba pengar till företaget. Vi på Capcito erbjuder smidiga fakturaköp till låg kostnad.

Behöver du mer pengar till företaget ibland? Vill du kunna satsa mer på framtiden och växa snabbare? Eller är dina kunder ofta sena med betalningarna, och du har utlägg som behöver göras? Fakturaköp innebär snabba pengar till företaget – vi tar hand om resten.

Fakturaköp ger dig kapital direkt, utan att behöva vänta 30 dagar på betalning från kunden. Mer kapital ger större möjligheter, ökad likviditet ger större trygghet och du kan fokusera på det viktigaste: göra bra affärer.

Vad kostar fakturaköp från Capcito?

Du kan få upp till 99% av fakturans värde – pengar du kan använda i företaget direkt. När ditt företag säljer fakturor betalar du en avgift per faktura. Capcitos priser för fakturaköp är mellan 1%-3% per faktura – det är allt. Fakturaköp från Capcito är enkelt – till bästa möjliga kostnad.

  • Få upp till 99% av fakturan direkt
  • 1-3% i avgift per faktura
  • Inga dolda avgifter
Sälj första fakturan gratis – inte bindande

Vi vill gärna hjälpa dig komma igång med fakturaköp. Testa själv utan att binda upp ditt företag på något: sälj första fakturan gratis på belopp upp till 75 000 kronor.Du får svar på din ansökan om fakturaköp inom 24 timmar. Utbetalning sker inom 1-3 arbetsdagar.


Vi hjälper ditt företag växa
TESTA HÄR

Banklån

Banklån är ett bra alternativ när företaget behöver få tillgång till kapital under en längre period och har möjlighet att lämna någon form av säkerhet, såsom materiella tillgångar i form av företagsinteckning, fastighet, maskiner, varulager eller, i många fall, även en personlig borgen.

Banklån är ett kostnadseffektivt alternativ, om kapitalbehovet är konstant och hela finansieringen verkligen kan utnyttjas. Att ha lån som ej behövs och inte nyttjas fullt ut medför en onödig kostnad och att ingå personlig borgen medför risker för dig som privatperson, då du blir betalningsansvarig i de fall företaget inte har möjlighet att lösa lånet i tid.

I många fall kan det då vara mer fördelaktigt att exempelvis låna på sin egna bostad och därefter låna in till företaget. När du tecknar lånet fastställs vilken ränta du skall betala och det görs också upp en amorteringsplan.

Att ansöka om banklån är oftast en tidskrävande aktivitet, och banken kräver att bolaget har upprättat bokslut och kan påvisa en relativt solid balansräkning och goda säkerheter för att kunna bevilja ett lån. Beslutet om eventuellt lån fattas alltid av en kreditkommitté, vilket gör att det alltså inte är din kontaktperson som fattar besluten. Hen säkerställer dock att allt material finns för att kommittén ska kunna fatta ett kreditbeslut. Vanlig handläggningstid är en till två veckor, så du som låntagare bör vara ute i god tid innan du faktiskt behöver pengarna.

Det här krävs av dig vid ett banklån

När du ska ansöka om ett banklån krävs det att du kan visa upp en klar och tydlig plan innehållande affärsplan och budget. Rör det sig om ett redan etablerat företag vill banken dessutom oftast ha en aktuell balansräkning och senaste bokslutet. Ju mer noggrann och detaljerad du är, desto lättare blir det för banken att bedöma din och företagets förmåga att kunna återbetala lånet.

Det krävs även att du är ute i god tid när du behöver ett lån. Dels kommunicerar god framförhållning en seriös bild av både dig och ditt företag, men framförallt så tenderar banklånsprocesser som sagt att dra ut på tiden. Banken kräver dessutom en stark säkerhet för lånet.

Det kan röra sig om en företagsinteckning eller pant i företagets egendom eller tillgångar, men det kan också vara en säkerhet i form av en personlig borgen. En del banker tar även hänsyn till din personliga ekonomi och väger in detta som en avgörande faktor i huruvida de godkänner ett lån eller ej.

Finansiering

Checkkredit

En checkkredit kan i stora drag liknas vid ett kortsiktigt och rörligt lån. Checkkrediten kopplas till företagskontot vilket gör att kontot har betalningsförmåga även när kassaflödet är ojämnt. I praktiken går det att övertrassera kontot mot en ränta för den del som utnyttjas och när kunderna betalar in fylls kontot på igen. Med en checkkredit tillkommer en årlig avgift, så kallad limitavgift, som normalt ligger mellan 1-2 % av själva krediten, plus ränta på det kreditbelopp som utnyttjats. Räntan är alltid högre än ett motsvarande banklån. Eftersom företaget endast betalar ränta på det belopp som faktiskt används så är checkkredit ett bra alternativ för företag som har mycket rörliga utgifter varje månad, och en checkkredit kan i många fall vara ett bättre alternativ än exempelvis ett banklån. Nackdelen är att den årliga limitavgiften utgår oavsett om krediten används eller ej, vilket ger en hög och onödig kostnad om checkkrediten sällan används.

Vad krävs av dig vid en checkkredit?
Att ansöka om checkkredit är relativt enkelt. Du kan oftast göra det direkt på din banks hemsida eller genom att ringa till banken. Har du, eller ditt företag, betalningsanmärkningar sedan tidigare kan det bli något svårare att få en checkkredit beviljad. Det kan räcka med att någon i företagets styrelse har betalningsanmärkningar för att banken skall neka er förfrågan om checkkredit. När det kommer till checkkrediter är det också vanligt att banken kräver någon form av säkerhet såsom en personlig borgen eller företagsinteckning.

Fakturabelåning

Att belåna fakturor är ett snabbt och effektivt sätt att frigöra både tid och pengar i företaget. Pengarna är oftast på kontot bara någon dag efter det att du tagit kontakt med factoringföretaget. Tänk på att först göra en noggrann utvärdering innan du väljer factoringföretag och läs noggrant igenom villkoren som gäller för att slippa chockas av exempelvis dolda avgifter. När du överväger fakturabelåning bör du ta hänsyn till eventuella räntekostnader, uppläggningsavgifter, limitavgifter, hanteringsavgifter och andra adminstrationsavgifter som kan förekomma. Fakturafinansiering är ett utomordentligt bra sätt att finansiera tillväxt på, då låneutrymmet växer med företagets ökade fakturering.

Det här krävs av dig vid fakturabelåning

Factoringbolaget synar ditt företag noggrant och baserar beslutet om en eventuell belåning på företagets kundfodringar, kundernas kreditvärdighet och den övergripande finansiella situationen. Detta sker oftast genom möten och samtal mellan dig och factoringbolaget. Med Capcito sköts allt detta helt och hållet online. Capcito kopplar du mot ditt molnbaserade fakturerings- eller bokföringsprogram. Capcito gör då en snabb analys av företagets kundfakturor och ger dig besked inom bara några minuter, direkt på skärmen.

Det är inte ovanligt att factoringbolaget ser över om ni som ägare har varit inblandade i tidigare konkurser eller har några betalningsanmärkningar. Detta kan då ha en inverkan på huruvida ni blir beviljade fakturabelåning eller ej. Många finansbolag kräver dessutom att ditt företag belånar hela företagets kundfakturering, oavsett om det verkliga lånebehovet är mindre. Detta medför då en kostnad för den del som inte behövs i företaget. Här kan du läsa mer om fakturabelåning.

Nyemission

Att finansiera ditt företag genom att ta in kapital från en affärsängel eller ett riskkapitalbolag kan vara ett bra alternativ, framförallt i uppstartsfasen. Att in externt kapital för finansiering av företag är vanligt i företag med hög tillväxtpotential och goda vinstmöjligheter.

Tänk på att resa kapital är ett av de mest krävande alternativen när det kommer till finansiering av ditt bolag. Det kräver både kunskap, tid och energi, men om rundan går som du hoppas kan det betyda att du inte behöver oroa dig för likviditetsproblem på ett bra tag framöver.

Det här krävs av dig vid Nyemission

Underskatta inte den tid och kraft det tar att resa externt kapital genom nyemission. Du förväntas ha full koll på allt från budget, nyckeltal och marknaden, till omvärlden, trender och konkurrenter. Räkna också med att processen kommer att ta en stor del av din tid, under en lång period. Att ta in nyemission innebär också att du bör vara medveten om att det kan påverka ditt eget inflytande i företaget, så tänk noggrant över vem du bjuder in i din runda. Här kan du läsa mer om tips vid nyemission.

När det kommer till finansiering av företag finns det alltså många olika alternativ, det viktigaste är att du hittar det sätt som passar dig och ditt företag bäst! Lycka till!


Mer pengar till företaget
Se ditt låneutrymme på 30 sekunder
TESTA HÄR